GRÄTZL - IMPRESSIONEN
Brigittenau

BRIGITTENAU 01
Tuschen, Aquarellfarben, Deckweiß
ca. 30 x 23 cm

BRIGITTENAU 02
Tuschen, Aquarellfarben
ca. 21 x 27,5 cm

BRIGITTENAU 03
Tuschen, Aquarellfarben, Deckweiß
ca. 30 x 22,5 cm

BRIGITTENAU 04
Tusche, Aquarellfarben, Deckweiß
ca. 30 x 21 cm

BRIGITTENAU 05
Tusche, Aquarellfarben, Deckweiß
ca. 29 x 23 cm

BRIGITTENAU 06
Tuschen, Ölpastell
ca. 25 x 17,5 cm

BRIGITTENAU 07
div. Stifte, Ölpastell
ca. 20 x 28,5 cm

BRIGITTENAU 08
Tuschen, Aquarellfarben
ca. 26 x 19,5 cm

BRIGITTENAU 09
Tusche, Aquarellfarben, Deckweiß
ca. 27 x 21 cm

BRIGITTENAU 10
Tusche, Aquarellfarben, Deckweiß
ca. 29 x 21 cm

BRIGITTENAU 11
Aquarell
ca. 20,5 x 29,5

BRIGITTENAU 12
Aquarell
ca. 24 x 16 cm

BRIGITTENAU 13
Tuschen, Aquarellfarben
ca. 29,5 x 17,5 cm

BRIGITTENAU 14
Aquarell
ca. 29 x 20cm

BRIGITTENAU 15
Tusche, Aquarellfarben
ca. 25 x 18 cm

BRIGITTENAU 16
Tuschen, Aquarellfarben
ca. 29,5 x 20,5 cm

BRIGITTENAU 17
Acryl auf Leinwand
30 x 30 cm

BRIGITTENAU 18
Acryl auf Leinwand
24 x 30 cm

BRIGITTENAU 19
Acryl auf Leinwand
30 x 24 cm

BRIGITTENAU 20
Acryl auf Leinwand
24 x 30 cm

BRIGITTENAU 21
Tusche, Aquarellfarben
ca. 31 x 25 cm

BRIGITTENAU 22
Tuschen, Aquarellfarben, Deckweiß
ca. 23 x 18 cm

BRIGITTENAU 23
Tusche, Aquarellfarben, Deckweiß
ca. 27,5 x 17,5 cm

GRÄTZL - IMPRESSIONEN
Leopoldstadt

GRÄTZL -
IMPRESSION · I
Tusche u. Aquarellfarben
ca. 21 cm x 25 cm

GRÄTZL -
IMPRESSION · II
Tusche u. Aquarellfarben
ca. 17 cm x 23 cm

GRÄTZL -
IMPRESSION · III
Tusche u. Aquarellfarben
ca. 16 cm x 22 cm

GRÄTZL -
IMPRESSION · IV
Tusche u. Aquarellfarben
ca. 25 cm x 23 cm

GRÄTZL -
IMPRESSION · V
Tusche u. Aquarellfarben
ca. 20 cm x 25 cm

GRÄTZL -
IMPRESSION · VI
Tusche u. Aquarellfarben
ca. 22 cm x 18 cm

GRÄTZL -
IMPRESSION · VII
Tusche u. Aquarellfarben
ca. 30 cm x 23 cm

GRÄTZL -
IMPRESSION · VIII
Tusche u. Aquarellfarben
ca. 32 cm x 24 cm

GRÄTZL -
IMPRESSION · IX
Aquarell
ca. 23 cm x 29 cm

HOME